Liam Ó Maonlaí of the Hothouse Flowers who features at the Imbolc gathering in Ballyvourney this weekend and music composer Peadar Ó Riada who spoke at the inaugural Imbolc confernece in 2010, pictured here at the Féile na Laoch Seán Ó Riada commemoration festival in Cúil Aodha last August. Pic: Seán Ó Loingsigh

le Seán Ó Loingsigh

Cuirfear tús le tionól Imbolc san Ionad Cultúrtha i mBaile Bhúirne ar an Aoine bheag seo le ceolchoirm le réalt na Hothouse Flowers Liam Ó Maonlaí.

Beidh Ó Maonlaí mar chainteoir chomh maith ag comhdháil an tionóil i rith an lae Dé Sathairn san Ionad Cultúrtha, áit a labharfaidh ochtar aoichainteoirí in iomláine ar ábhair a bhaineann le téama Inspioráid na Bliana seo.

Cuirfidh an réalteolaí Diarmuid de Búrca, iarchéimí le réaltfhisic in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, síos ar na rabhcháin réalt ar a dugtar pulsáir – “na rudaí is iontaí agus is aite sa chruinne,” dar le stiúrthóir Imbolc Tomás Ó hAodha.

Táthar ag súil le caint ilghnéitheach ón amhránaí Úna O’Boyle ó Chontae na Mí, bean a bhain gradam ceoil Hot Press i 1997 de thoradh a cuid oibre le beirt cheoltóirí diséad Hyperborea. Is sár-imreoir fichille í Úna chomh maith, saineolaí go bhfuil leabhar as Gaeilge scríte aici faoin ábhar, agus a mhúineann scileanna an chluiche i nGaelscoileanna na tíre.

Roinnfidh Feargal Ó Móráin a chuid shaineolais mar chathaoirleach ar choiste taighde agus forbairt Fhiontraíocht Éireann, agus cuirfidh an tOllamh le hinnealtóireacht leictreach i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus scríobhnóir Gaeilge san ábhar, Annraoi de Paor, síos ar a chuid taighde i réimse na hinnealtóireachta.

Beifear ag súil go mór leis an gcaint a thabharfaidh an bhean chabhartha Geraldine Kelly faoina cuid oibre ar mhór-roinn na hAfraice. Timpeall deich mbliana ó shin chonaic Geraldine tuairisc nuachtáin a chuaigh i bhfeidhm go mór uirthi maidir le cruachás máthaireacha óga san Afraic, agus chuir sí roimpi dul ann chun cabhrú leo.

Inseoidh an t-údar Eoghan Mac Giolla Bhríde faoina thaithí ag scríobh scéalta a bhaineann le ciní éagsúla ar fud an domhain. Tá baint ag Eoghan le tionscadail scannán chomh maith, an ceann is déanaí ag díriú ar an veidhleadóir cáiliúil John Doherty ó Thír Chonaill.

Cuirfidh an sléibhteoir agus an teagascóir sléibhteoireachta Darach Ó Murchú, atá lonnaithe i gCorca Dhuibhne, síos ar a thaithí ar chúrsaí dreapadóireachta ar mhór-shléibhte na cruinne. Tá a chomhlacht fhéin – In My Element – ag Darach a chuireann ard-oiliúint ar fáil do dhaoine go dteastaíonn uathu scileanna an dreapadóra d’fhoghlaim.

Níl comhdháil Imbolc trom – cainteanna 20 nóimeat an duine atá i gceist, iad as Gaeilge ach ní bhíonn ceist na Gaeilge á plé.

“Tá neart tionól ar siúl cheana féin a phléann ceist na teangan go héifeachtach, ach cúis eile ná taispeáint go bhfuil an Ghaeilge ag déileáil leis na hábhair is suimiúla agus is ionsparáidí dá bhfuil ann,” dúirt Tomás Ó hAodha.

Costas €25 atá ar thicéad le haghaidh na comhdhála; tá ráta €15 dos na sinsir, do dhaoine dífhostaithe agus do scoláirí.

Cuirfear tús leis an gcomhdháil lae ar a 10.00 a chlog maidin Dé Sathairn, le briseadh ag am lón sar a leanfaidh na cainteanna arís ar a 2.00 a chlog.